محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • تماس با ما
   آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران - قم گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی(ره)
   پیامک : 300012688
   صندوق پستی: 344-18335
   تلفن: 51007521
   فکس: 55678173-44666907
   پیامک: 3000126888
   پست الکترونیک: http://ikiac.irica.ir
   آدرس وب سایت: http://ikiac.irica.ir
   انبارهای عمومی (جهت گرفتن قبض انبار و آگاهی از وضعیت بار)
   تلفن : 51004529
   دفتر مدیرعامل: 55678418

   حوزه صادرات و فریت گمرک فرودگاه امام (ره)
   تلفن : 55678457-55677953

   دفتر مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره):
   55678172-فکس 55678173

   حوزه 1 تجاری گمرک فرودگاه امام (ره) :
   تلفن مدیر حوزه : 55678255
   فکس:55678266
   آدرس : کیلومتر 30 اتوبان تهران - قم گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی(ره)

   حوزه 2 تجاری گمرک فرودگاه امام (ره) :
   تلفن درب خروج :51004556
   آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران- قم گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی(ره)

   حوزه 3 گمرک فرودگاه امام (ره) امانات پستی :
   تلفن : 66957101
   فکس: 66957099
   آدرس : خیابان کارگر جنوبی ، چهار راه لشکر
   گمرک امانات پستی مستقر در فرودگاه امام(ره) : 44666941

   حوزه 4 گمرک فرودگاه امام (ره) امور مسافری :
   تلفن :51007970 -51007521
   فکس :44666834
   آدرس : کیلومتر 30 اتوبان تهران- قم گمرک مسافری فرودگاه امام خمینی(ره)

  • ارتباط با واحدهای سازمان
    
آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران - قم گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی(ره)
پیامک : 300012688
تلفن: 51007521
پست الکترونیک: http://ikiac.irica.ir
پیوندها
تعامل الکترونیک