محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • درباره ما
  • طبقه بندی ها
  • تاریخچه

   فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ازنظرمساحت در زمره 10 فرودگاه بزرگ جهان قرار دارد

   فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ازنظرمساحت در زمره 10 فرودگاه بزرگ جهان قرار دارد که با اهداف بین المللی با مساحتی در حدود 13500 هکتار در اواخر اردیبهشت ماه سال 1384 راه اندازی گردید.
   گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین سازمان هایی بود که با تمام فراز و نشیب هایی که از نظر اداری و اجرایی برای استقرار گمرک در این فرودگاه وجود داشت ، نیروها و امکانات خود را در بخش بسیار کوچکی از فرودگاه مستقر نمود که این اقدام مثبت گمرک ایران صرفا با هدف همکاری و اجرایی شدن یکی از بزرگترین پروژه های ملی بوده که اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی را به نمایش گذاشته و از هیچ کوششی فروگذاری ننموده است.
   گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)از ابتدای عملیاتی شدن در سالن مسافری به انجام تشریفات مسافرین ورودی و در بخش بسیار کوچکی از فرودگاه به امور تجاری مشغول گردید که از سال 1390در راستای سیاست های دولت و آمایش سرزمین طرح ادغام گمرکات استان تهران ، گمرک امانات پستی و گمرک مهرآباد تحت نظارت گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام فعالیت می کنند.
   گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) بزرگترین مرز هوایی کشور می باشد که از سال 1384 به صورت شبانه روزی به خدمت گیرندگان و فعالان عرصه تولید ارائه می نماید که در مجموع دارای 6 حوزه می باشد :
   حوزه 1 تجاری ؛حوزه 2 تجاری؛حوزه 3 امانات پستی؛حوزه 4 امور مسافری؛حوزه 5 مهرآباد و حوزه 6 گمرک تخصصی نفت
   این گمرک از رویه های ورود قطعی و موقت، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت داخلی و خارجی، مسافری، مرجوعی و قضایی برخوردار است.
   در حال حاضر روزانه بیش از400 اظهارنامه در کلیه رویه ها تنظیم می گردد که از این لحاظ در بین گمرکات استان تهران مقام نخست و در بین گمرکات کشور مقام دوم را داراست.
   همچنین این مجموعه به سبب وجود حساسیت های خاص از رویه های پست سریع، فریت و پست سیاسی بهره مند می باشد.
   سالن مسافری این گمرک بطور متوسط شبانه روز پذیرای بالغ بر 15000 مسافر می باشد.
آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران - قم گمرک تجاری فرودگاه امام خمینی(ره)
پیامک : 300012688
تلفن: 51007521
پست الکترونیک: http://ikiac.irica.ir
پیوندها
تعامل الکترونیک