• گمرک دیجیتال
    حرکت به سوی جلو
  • اخبار و رویدادها

   بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات

   رئیس کل گمرک ایران از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت : تشریفات گمرکی صادرات کالا در گمرک ...

   مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق و گمرکات به ...

   گمرک ایران از کاهش مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق و گمرکات به دو ماه بر اساس مصوبات جدید خبر داد .

   کشف سجاده آغشته به تریاک توسط ماموران گمرک

   ماموران گمرک فرودگاه امام(ره) حوزه امانات پستی در بازرسی از یک سجاده آغشته به مواد مخدر به مقدار 3 کیلوگرم تریاک ...

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن